Certificering

Business Care Support is gecertificeerd door DNV GL Business Assurance volgens de norm Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten versie 1. De ISO 9001:2015 certificering is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat.

Business CARE Support B.V. Arbo
Business CARE Support B.V. ISO9001

Ons kwaliteitssysteem bestaat uit een centraal kwaliteitshandboek met bijbehorende procedures, werkinstructies, gestandaardiseerde formulieren en documenten. Het systeem schrijft voor hoe de verzuimbegeleiding en aanvullende diensten geregeld moeten zijn.

Ook is de interne overleg- en managementstructuur vastgelegd. De kwaliteit wordt gewaarborgd en periodiek getoetst aan de hand van evaluatiemomenten en -methoden. Uiteraard maken een privacyreglement, privacyverklaring en klachtenprocedure deel uit van ons kwaliteitsmanagementsysteem.


Naam Functionaris Gegevensbescherming: Jorne Hoogeveen
Tel. 06 55 32 81 18
Mailadres: privacy@supergarant.nl