wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Klachtenreglement

U kunt per e-mail of per brief een klacht indienen als u het niet eens bent met de dienstverlening of bevindingen van Business Care Support. Klachten betreffende het medisch handelen en/of oordeel van de bedrijfsarts vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Business Care Support. In het geval van een medisch oordeel kunt u een zogeheten deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Dit oordeel is niet bindend. Voor klachten over het medisch handelen van de bedrijfsarts kunt u zich wenden tot het medisch tuchtcollege.
U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging van de klacht. Wij doen er alles aan om uw klacht zo spoedig mogelijk te behandelen en samen met u in goed vertrouwen op te lossen. Mocht om wat voor reden dan ook uw klacht niet binnen afzienbare tijd door ons behandeld kunnen worden, dan ontvangt u daar bericht over.

Beroepsmogelijkheden

Bent u van mening dat uw klacht niet afdoende is behandeld, dan kunt u binnen een maand een beroepsschrift sturen naar Business Care Support. Wij nemen dan uw klacht opnieuw in behandeling en zullen deze naar wens telefonisch of op ons kantoor toelichten, in het laatste geval zo nodig in aanwezigheid van de deskundige op wie de klacht van toepassing is. Uiterlijk twee weken na deze bespreking ontvangt u de definitieve beslissing. Blijft u ontevreden met de uitkomst, dan kunt u - eveneens binnen een maand - een beroepsschrift sturen naar de Geschillencommissie Arbodiensten. Uw klacht wordt dan volgens het reglement van de Geschillencommissie Arbodiensten op de daarin aangegeven gronden behandeld.

Adres: Geschillencommissie Arbodiensten, Postbus 90154, 5000 LG Tilburg. Ook hiervoor geldt dat de klacht over de klachtafhandeling door Business Care Support dient te gaan. De Geschillencommissie Arbodiensten is niet bevoegd te oordelen over klachten over het medisch oordeel van een bedrijfsarts of over een keuring.

Compliment of klacht

Wilt u ons een compliment geven, of hebt u een klacht over onze dienstverlening? In onderstaand formulier kunt u uw informatie kwijt.


Klachtenformulier