Mijn arbo

Maatwerkoplossingen

Business Care Support biedt met “Mijn Arbo” werkgevers maatwerk oplossingen waarbij de zieke werknemer snel zonder tijdsverlies binnen zijn of haar mogelijkheden ingezet wordt. Met ‘Mijn Arbo’ ligt er voor elke werkgever een whitelabel oplossing om eigen Arbo-afdelingen op te zetten die onder de arbocertificering vallen van Business Care Support (BCS) met een gecertificeerd kwaliteitssysteem.

Snelheid bij de vaststellen van de mogelijkheden

Mijn Arbo betekent ‘Arbozorg voor de werknemer’ waarbij de focus ligt op vroegtijdig interventies in te zetten om geen kostbare tijd te verliezen. Het liefst wordt de dienstverlening reeds preventief ingezet maar anders binnen de eerste verzuimweek. Elke ziektedag kost gemiddeld 200 euro. Er gaat veel kostbare tijd verloren al binnen de eerste periode van verzuim. Dit is niet nodig wanneer we de arbozorg op een andere manier organiseren. En hier is Mijn Arbo voor gebouwd. Bij de preventie-lijn en de ‘verzuim meldlijn zit de casemanager taakdelegatie (CMTD) die onder auspiciën van de bedrijfsarts uitvraag gaat doen waar de beperkingen liggen waardoor de werknemer niet meer inzetbaar is op de eigen werkplek. De CMTD koppelt vervolgens aan de leidinggevende van de werknemer terug dat werknemer afwezig is, met de verwachte datum waarop de werknemer terug zal zijn. Indien de CMTD hoort dat er bij de verzuimmelding veel meer aan de hand is en dat er langdurig verzuim verwacht wordt, dan zal conform de providerboog van de eigen werkgever (of de providerboog van Business CARE Support) na fiattering door de bedrijfsarts, de interventie reeds opgestart worden. De bedrijfsarts beoordeelt altijd de noodzaak van de interventie. Deze gerichte aanpak zorgt dat er geen kostbare tijd wordt gemist en de focus ligt op snelle activering binnen de mogelijkheden van de werknemer.

Focus op vroegtijdige interventies

Vroegtijdig interveniëren betekent sneller de werknemer binnen zijn of haar mogelijkheden weer terug is op het werk. En daar ligt de winst. Organisaties betalen onnodig vele tientallen euro’s te veel aan verzuim omdat er te passief afgewacht wordt. Verzuimbegeleiding draait om actieve regie vanaf de eerste verzuimdag. Bijna 70% van alle verzuimmeldingen hebben een psychische component. Dit verzuim duurt onnodig lang wanneer we gaan wachten op de praktijkondersteuner huisarts en daarna nog op de wachtlijst van de GGZ. Dit lijkt een goedkope oplossing omdat de dienstverlening dan door de zorgverzekering wordt betaald. Maar aan de achterkant kost het verzuim vele tientallen euro’s meer.

Ook kan een gespreksinterventie nodig zijn. Oftewel dat werkgever en werknemer weer leren om te luisteren naar elkaar en contact te maken met elkaar. Communicatieve problemen leiden ook tot onnodig lang verzuim. Ook dergelijke interventies moeten snel worden ingezet.

Het liefst laten we de werknemer nog voor de uitval reeds naar de bedrijfsmaatschappelijk werker gaan zodat de werknemer helemaal niet uitvalt en ook niet bij de huisarts terecht komt. Mijn Arbo biedt aan alle werknemers voorlichting hoe ze terecht kunnen bij welke dienstverleners wanneer ze te maken hebben met een disbalans tussen werk en privé of andere spanningen op het werk.

Financiering interventies

De vraag is wie dit alles financiert. De wet is er duidelijk over, noodzakelijke kosten voor de re-integratie liggen bij de werkgever ligt deze verantwoordelijkheid. De werkgever heeft daar ook belang bij omdat verzuim voor organisaties vele tienduizenden euro’s kost. Uiteraard Waar mogelijk zal de interventie worden gefinancierd door de zorgverzekeraars of eventueel via de WIA-verzekeraars. Grote bedrijven hebben hier veelal werkgeverspakketten voor afgesloten of aparte afspraken met de verzekeraar. Elk traject van Mijn Arbo zal daarom maatwerk betreffen per organisatie.