wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Business Care Support

Business Care Support neemt letterlijk uw zorg uit handen. Wij ondersteunen u dan ook op verschillende terreinen.


Mirjana Kostadinovic

15.jpg

Register Case- & Caremanager (i/o)

 • Regisseert de contacten tussen organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers
 • Maakt zelfstandig analyses van de verzuiminfrastructuur op organisatieniveau
 • Zorgt op zowel organisatie- als individueel niveau voor inzicht in kosten, risico's en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Draagt zorg voor optimaal gebruik van subsidie- en vangnetmogelijkheden
 • Ontwikkelt een adequaat verzuimbeleid en –protocol
 • Weet de administratieve procedures en dossieropbouw vorm te geven
 • Fungeert als procesmanager van verzuim en arbeidsongeschiktheid
 • Voert op case-niveau onderhandelingen met externe partijen
 • Reduceert de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever

Annemieke


annemieke.jpg
Resultaatgerichte arbeidsdeskundige & re-integratie adviseur met hands-on mentaliteit. Vanuit brede ervaring op gebied van arbeidskundige onderzoeken, re-integratie 2e spoor & casemanagement goed in staat om werkgevers & werknemers breed te adviseren omtrent arbeidsongeschiktheid & verzuim.
Toegankelijk persoon, maatschappelijk breed geïnteresseerd, waardoor zij mensen snel op hun gemak stelt, blinkt uit in het stellen van de juiste vragen. Verstrekt heldere en concrete adviezen, waardoor alle betrokkenen duidelijk weten waar mogelijkheden liggen en naar en aan welk doel gewerkt wordt. Stelt alles in het werk om schadelastbeperking te bereiken, voor alle partijen, op financieel maar ook op emotioneel vlak.

Fons Giesen


Fons Giesen.jpgRegister hoger veiligheidskundige

adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde en veilige arbeidssituatie. Het doel is om u op efficiënte wijze aan uw arboverplichtingen te laten voldoen.

Samenvatting van belangrijkste diensten:
- uitvoeren RI&E en arboscan
- interim preventiemedewerker
- uitvoeren werkplekonderzoek
- diverse voorlichtingen / trainingen
- beoordeling praktijklokalen
- bouwproces adviezen
- machineveiligheid en ATEX 137

Jan Hoogsteder


jan H voor internetsite.jpg

Personeel & Organisatie Adviseur


* P&O/HR advisering en uitvoering voor MKB ondernemers

* oplossen van personele aangelegenheden

* invoeren van het HR-StuursysteemR: een praktisch instrument voor het doorontwikkelen van medewerkers, vakmanschap en organisatie

* ondersteuning leidinggevenden bij hun P&O/HR taken

* opzetten invoeren scholingstrajecten

* herstructurering en ontslagprocedures

Ineke van Bronkhorst

ineke.jpg

Gecertificeerd CROV

 • de regie te nemen tussen organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers;
 • zelfstandig analyses te maken van het verzuim op organisatieniveau;
 • op zowel organisatie- als individueel niveau te zorgen voor inzicht in kosten, risico's en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid;
 • zorg te dragen voor optimaal gebruik van subsidie-, No-Risk en vangnetmogelijkheden;
 • een adequaat verzuimbeleid en –protocol te ontwikkelen;
 • de administratieve procedures en dossieropbouw vorm te geven;
 • als procesmanager van verzuim te fungeren;
 • op dossier- en organisatieniveau onderhandelingen te voeren met externe partijen;
 • de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever, en daardoor veelal ook voor de medewerker te reduceren.

Christiaan

christiaan.jpg

Het coachen of trainen van medewerkers, zodat zij betere en bewustere keuzes kunnen maken in hun verdere loopbaan, is het mooiste in mijn vakgebied.

De arbeidsmarkt en de regelgeving blijft veranderen, maar als mensen inzicht hebben in hun mogelijkheden ook na een ziekteperiode, geeft dat tegenwoordig meer zekerheid dan een papieren overeenkomst met een werkgever. Neem zelf de regie in handen over jouw loopbaan. Welke topsporter namelijk heeft geen coach geraadpleegd?