wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Reïntegratie

Als uw werknemer langdurig ziek is en/of is het onduidelijk wanneer hij of zij weer aan het werk kan gaan, dan bent u als werkgever verplicht om samen met uw werknemer een re-integratietraject op te starten. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) geeft aan wat u en uw werknemer moeten doen om het verzuim zo kort mogelijk te houden.
Bij de re-integratie zijn verschillende partijen betrokken: werkgever, werknemer, Business Care Support, re-integratiebedrijven en het UWV, waarbij ieder zijn of haar eigen taken en plichten heeft. Zo moet u als werkgever uw (zieke of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte) werknemer binnen uw onderneming passend werk aanbieden als hij of zij zijn of haar oude functie niet meer kan uitoefenen. Maar voor het zover is, hebben de specialisten van Business Care Support inmiddels alles uit de kast gehaald om uw werknemer, fit van lijf en leden en met een gezond arbeidsethos, weer naar zijn of haar vertrouwde werkplek te laten terugkeren. Blijkt dat uiteindelijk toch niet haalbaar, dan zijn er twee mogelijkheden:


  • Een andere functie binnen uw bedrijf.
  • Reïntegratie bij een andere werkgever.


Ook in deze gevallen kan Business Care Support behulpzaam zijn.