wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Register casemanager

  • Regisseert de contacten tussen organisatie, arbo-dienstverleners, verzekeraars, overige externe betrokken partijen en verzuimende medewerkers
  • Maakt zelfstandig analyses van de verzuiminfrastructuur op organisatieniveau
  • Zorgt op zowel organisatie- als individueel niveau voor inzicht in kosten, risico's en gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Draagt zorg voor optimaal gebruik van subsidie- en vangnetmogelijkheden
  • Ontwikkelt een adequaat verzuimbeleid en –protocol
  • Weet de administratieve procedures en dossieropbouw vorm te geven
  • Fungeert als procesmanager van verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Voert op case-niveau onderhandelingen met externe partijen
  • Reduceert de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever

De register casemanager is puur een procesmanager. Met alle kennis van wet- en regelgeving, protocollen, polissen en lopende contracten, zorgt hij er voor dat iedereen doet wat-ie moet doen. De direct leidinggevende is uiteraard de verzuimbegeleider en de medische objectivering (én de demedicalisering) liggen bij de Bedrijfsarts.
De Sociale Zekerheid in Nederland staat structureel in de steigers. De WIA (nieuwe WAO), het Eigen Risicodragen voor de WGA, de verlenging loondoorbetaling, het opschudmoment en de nieuwe Arbowet; allemaal voorbeelden van belangrijke wijzigingen sinds de Wet Verbetering Poortwachter op 1 april 2002 in werking is getreden. De financiële consequenties zijn groot en verzekeraars spelen hier op in met nieuwe producten en diensten.
Om als werkgever door de bomen het bos te zien is de Register casemanager een must.
Hij of zij is is de aangewezen persoon om alle processen rondom ziekteverzuim namens de werkgever te regisseren. Register casemanagement is een vak apart. Het vereist specialistische kennis, communicatieve souplesse, regie- en onderhandelingsvaardigheden.