wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Risico-inventarisatie en evaluatie

De belangrijkste verplichting die de Arbowet stelt, is een risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e). Het doel van een ri&e is inzicht geven in de veiligheids-, gezondheids- en welzijnsrisico's waaraan de werknemers binnen uw organisatie (mogelijk) aan blootstaan. Op grond hiervan kunnen maatregelen worden genomen om deze risico's zoveel mogelijk te beperken of weg te nemen. Daarnaast is een ri&e nodig voor het kunnen formuleren van criteria voor inhoud en opzet van het arbo- en verzuimbeleid én het wettelijk verplichte periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). Onze deskundige beoordeelt uw werkplek en analyseert samen met u de aanwezige risico's. Hiervan wordt een rapport opgesteld en aan u overgedragen, zodat u direct tot de gewenste maatregelen kunt overgaan.

rie_businesscaresupport.png